1618

ТУСТЕПЫ

(El Sereno Records)

Release date: May 20, 2016

Track Listing

  1. 1. Byter S Maslom
  2. 2. Davay Poka
  3. 3. Cash, Money
  4. 4. Acab
  5. 5. Flashback
  6. 6. Gruppadj Dozhdik
  7. 7. Videogay
  8. 8. Oblaka Detey